Als de dijken de leidingen kruisen

Dat ons land vol ligt met dijken is tot over de grenzen bekend. Waar ons land ook vol mee ligt zijn kabels en leidingen, maar die zien we wat minder vaak. Als die twee elkaar kruisen ontstaan er veiligheidsrisico’s. Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken, voorheen Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen, zorgt er voor dat deze kruisingen veilig zijn. In deze korte documentaire voor het 50 jarig jubileum zie je waarom het ELW, ondergebracht bij het kennisnetwerk STOWA, een belangrijke bijdrage levert aan een veilig Nederland.

Dat ons land vol ligt met dijken is tot over de grenzen bekend. Waar ons land ook vol mee ligt zijn kabels en leidingen, maar die zien we wat minder vaak. Als die twee elkaar kruisen ontstaan er veiligheidsrisico’s. Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken, voorheen Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen, zorgt er voor dat deze kruisingen veilig zijn. In deze korte documentaire voor het 50 jarig jubileum zie je waarom het ELW, ondergebracht bij het kennisnetwerk STOWA, een belangrijke bijdrage levert aan een veilig Nederland.

Dat ons land vol ligt met dijken is tot over de grenzen bekend. Waar ons land ook vol mee ligt zijn kabels en leidingen, maar die zien we wat minder vaak. Als die twee elkaar kruisen ontstaan er veiligheidsrisico’s. Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken, voorheen Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen, zorgt er voor dat deze kruisingen veilig zijn. In deze korte documentaire voor het 50 jarig jubileum zie je waarom het ELW, ondergebracht bij het kennisnetwerk STOWA, een belangrijke bijdrage levert aan een veilig Nederland.