Boeren voor Natuur

In Twente werken een aantal boeren volgens het vernieuwende concept: Boeren voor Natuur. Ze zijn daarbij boer EN natuurbeheerder. Randvoorwaarde is dat ze werken zonder aanvoer van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, met behoud van authentieke landschapselementen zoals poelen en houtwallen, en een hoger waterpeil op hun gronden. Dat vraagt veel creativiteit en vakmanschap. Resultaat is een prachtig natuurlijk cultuurlandschap. De drie boeren leveren een mooie meerwaarde voor Landgoed Twickel. Binnenkort kunt u dit ook op film bewonderen, via www.boerenvoornatuurtwente.nl!

In Twente werken een aantal boeren volgens het vernieuwende concept: Boeren voor Natuur. Ze zijn daarbij boer EN natuurbeheerder. Randvoorwaarde is dat ze werken zonder aanvoer van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, met behoud van authentieke landschapselementen zoals poelen en houtwallen, en een hoger waterpeil op hun gronden. Dat vraagt veel creativiteit en vakmanschap. Resultaat is een prachtig natuurlijk cultuurlandschap. De drie boeren leveren een mooie meerwaarde voor Landgoed Twickel. Binnenkort kunt u dit ook op film bewonderen, via www.boerenvoornatuurtwente.nl!

In Twente werken een aantal boeren volgens het vernieuwende concept: Boeren voor Natuur. Ze zijn daarbij boer EN natuurbeheerder. Randvoorwaarde is dat ze werken zonder aanvoer van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, met behoud van authentieke landschapselementen zoals poelen en houtwallen, en een hoger waterpeil op hun gronden. Dat vraagt veel creativiteit en vakmanschap. Resultaat is een prachtig natuurlijk cultuurlandschap. De drie boeren leveren een mooie meerwaarde voor Landgoed Twickel. Binnenkort kunt u dit ook op film bewonderen, via www.boerenvoornatuurtwente.nl!