Wie ijkt de meetlat van Rijkswaterstaat?

Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) van
Rijkswaterstaat is een belangrijke overheidsinspanning om onze waterveiligheid
nog beter te kunnen meten en te garanderen. Hoe dat programma in elkaar steekt
en wat het onderzoekt, hebben we in drie films mogen weergeven. Een van de onderzoeken vond plaats bij de IJkdijk. Op de foto een deel van het onderzoeksteam vlak na een dijkdoorbraak in dit laboratorium op ware grootte.

Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) van
Rijkswaterstaat is een belangrijke overheidsinspanning om onze waterveiligheid
nog beter te kunnen meten en te garanderen. Hoe dat programma in elkaar steekt
en wat het onderzoekt, hebben we in drie films mogen weergeven. Een van de onderzoeken vond plaats bij de IJkdijk. Op de foto een deel van het onderzoeksteam vlak na een dijkdoorbraak in dit laboratorium op ware grootte.

Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) van
Rijkswaterstaat is een belangrijke overheidsinspanning om onze waterveiligheid
nog beter te kunnen meten en te garanderen. Hoe dat programma in elkaar steekt
en wat het onderzoekt, hebben we in drie films mogen weergeven. Een van de onderzoeken vond plaats bij de IJkdijk. Op de foto een deel van het onderzoeksteam vlak na een dijkdoorbraak in dit laboratorium op ware grootte.